Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Intézmény

A Baptista Alapfokú Művészeti Iskola rövid története

A kisújszállási zeneoktatás kezdete szorosan kapcsolódik a Kossuth Lajos Általános Iskolában elindított ének-zene tagozat működéséhez.
Zeneiskolája még nem volt a városnak, de gazdag énekkari múltja igen. Felmerült az igény, hogy az énekoktatás kiegészüljön hangszertanulással is. Így a karcagi zeneiskola fiókiskolájaként beindult a rendszeres hangszeroktatás, melynek 1967-ig a zenei általános iskola, illetve a Művelődési Ház adott otthont.
Az akkori városvezetés külön épületet ajánlott fel a zeneiskola elindításához. Az anyagi feltételek is biztosítottak voltak ahhoz, hogy a meglévő zongora, hegedű, gordonkaoktatás mellett két új tanszak, a fafúvós és rézfúvós is beindulhasson.
1968. március 26-án Sebestyén Péter megbízott igazgató vezetésével megnyitotta kapuit Rákóczi út 3. szám alatt az Állami Zeneiskola.
Az önálló zeneiskola első komoly feladata a létszám biztosítása volt. Az iskolaavató ünnepségen Masopust Péter tanár vezetésével már az újonnan alakult vonószenekar is bemutatkozott.
1968 szeptemberétől Dr. Lázár Szabolcsné - a város felkérésére - elvállalta az iskola vezetését. Ebben a tanévben már beindult a citeraoktatás is, a Kisújszálláson élő Tuka Zsigmond népművész irányításával. Az iskola hamar központi szerepet töltött be a város kulturális életében.
A zenei általános iskolával, a gimnáziummal közös hangversenyeket szerveztek, valamint részt vettek a város különböző rendezvényein.
1971-ben megalakult a fúvószenekar, kezdetben Sípos Antal fuvolatanár, majd 1977-től Fekete Sándor rézfúvós tanár irányításával.
1974-ben Fekete Sándorné vezetésével létrejött az iskola Tücsökzenekara. Erre az időre datálható a város fiataljaiból szervezett kórus megalakulása, mely Czeglédi Zoltán nevéhez fűződik.
1980-ban az iskola vonószenekarának irányítását Papp László tanár úr veszi át, mely a későbbiekben Városi Vonószenekar néven működik.
1983-tól háromévente a kisújszállási zeneiskola rendezi az Országos Zeneiskolai Kürtversenyt, melynek zsűrijében olyan neves művészek tevékenykedtek, mint például Tarjáni Ferenc, Kökényessy Miklós, Szilágyi Pálma, Mészáros János, Dr. Endrődy Sándor és Berki Sándor kürtművészek.
1984-ben a város vezetői felkérték Dr. Lázár Szabolcsné igazgatónőt, hogy hozzon létre egy városi kórust. Ehhez a kezdeményezéshez sikerült megnyerni Gulyás György karnagyot, aki két éven keresztül irányította a városban ma is működő Phoenix kórust.
1990-ben Dr. Lázár Szabolcsné nyugdíjba vonulása után Fekete Sándorné öt éven keresztül volt igazgatója az intézménynek. Ez idő alatt folyamatosan bővült az iskola kínálata, egyre több hangszert tanulhattak a kisújszállási gyerekek.
1995 őszén Fekete Sándorné nyugdíjba vonulása után egy évre Pintér Istvánnét bízták meg az iskola vezetésével. Az ő kezdeményezésére megalakult a népzene tanszak, valamint ebben az évben kezdte el működését a Kisújszállási Zenedéért Alapítvány.
1996-tól Lovász Beatrix vette át az iskola irányítását. Ebben az időszakban Nagy István - akkori települési képviselő - egy nagylelkű adománnyal elindította a Magyar Népzenéért Alapítványt.
2000 decemberében a régi fúvószenekari tagok közös akaratából megalakult a Mellofon Fúvós Együttes, melynek vezetésére Lovász Beatrix igazgatónő Szálkai János karnagyot kérte fel.
2000-ben Kisújszállás Város Önkormányzata a zeneiskola tantestületét Pro Communitate Urbis Díjban részesítette.
2003-ban lehetőség nyílt az iskola profiljának bővítésére, a zenei képzés mellett elindult a képzőművészet és a néptánc oktatása is. Ettől az évtől kezdve a zeneiskola már művészeti iskolaként folytatta tevékenységét.
2007-ben az intézmény elnyerte a „Kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet.
A 2012-es évben az addig önkormányzati működtetésű művészeti iskola a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartása alá került.


És a jelen…
Intézményünkben két vonószenekar működik. Horváthné Galambos Olga a kisebb gyerekekkel foglalkozik a Tücsökzenekarban. Papp László művésztanárunk pedig a Városi Vonószenekart vezeti több mint 30 éve. A zenekar tagjai az iskola volt és jelenlegi növendékei.
2007-ben alakult meg az intézmény női kara.
A művészeti iskola keretein belül működik a Mellofon Fúvós Együttes, melyet rézfúvós tanárunk Szálkai János vezet. Az együttest szintén régi és jelenlegi diákjaink alkotják.
Több kamaracsoportunk van, mint például a gordonkazenekar, gitárzenekar, Szaxofon Kvartett, Kürt Kvartett, kiskórus.
A képzőművészet tanszakon Kiss Anita tanárnő különös figyelmet fordít arra, hogy megyei és országos versenyekre, rajzpályázatokra készítse fel tanítványait. Emellett évente többször biztosít kiállítási lehetőséget növendékei számára.
A néptánc tagozaton különböző együttesek működésével folyik az alkotó munka, mint például: Nagykun Táncegyüttes Ifjúsági Csoportja, Bengecseg Gyermek Néptáncegyüttes, Garaguly Gyermek Néptáncegyüttes, Karakasok Táncegyüttes.
Mindhárom művészet ág tanulói számos országos és megyei versenyen, valamint fesztiválon vesznek részt kiemelkedő teljesítménnyel.
Aktív szereplői vagyunk a város kulturális életének. Az évek során hagyományos rendezvényeink mellett számos új kezdeményezésű programot valósítottunk meg.
Minden év áprilisában megrendezzük a Művészetoktatás Napja címet viselő rendezvényünket, amely egy kiállításból és koncertből áll. Az ilyen jellegű alkalmak is azt a célt szolgálják, hogy a város lakosai bepillantást nyerhessenek a művészeti iskola munkájába.
Ezen kívül bérletes előadássorozatot is hirdetünk, melybe igyekszünk különleges zenei, művészi élményt nyújtó produkciókat beépíteni.
A nevelőtestület fontosnak tartja, hogy a tanulók lehetőséget kapjanak művészi alkotóképességük fejlesztésére, amely által kibontakozhat kreativitásuk. Nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy hagyományőrző rendezvényeken keresztül segítsük az iskola közösségi életének fejlődését.
Az intézmény jellegéből adódóan elsődleges feladataink közé tartozik az egyéni- és csoportos tehetséggondozás, valamint a művészeti pályára készülő gyerekek felkészítése.
Évek óta nagyon fontosnak tartjuk az iskolánkban folyó művészeti képzés közös arculatának kialakítását. Ennek érdekében olyan rendezvényeket szervezünk, amelyeken mindhárom művészeti ág bemutatkozik. Több alkalommal lehetőségünk nyílt arra, hogy diákjaink közös produkcióban vegyenek részt. Már négy alkalommal rendeztük meg nyári művészeti táborunkat, amely nagy élményt jelentett a résztvevők számára.
Intézményünk mindig nyitott volt a szokásostól eltérő pedagógiai irányok keresésére. Iskolánkban hegedűt tanító kolléganőnk elsajátította a Suzuki módszerrel történő oktatás alapjait. Évek óta működik zeneóvodás csoportunk, mely előkészíti a zenei tanulmányokat, mindezt rengeteg játékkal és mozgással ötvözve.
Új kezdeményezésként minden évben - Baptista Művészeti Napok címmel - a városban működő összes baptista intézmény egy közös rendezvényen lép fel, megmutatva azokat az értékeket, amelyeket tanulóink képviselnek.
Munkánk elismeréseként a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ elnöksége 2017-ben "AZ ÉV NEVELŐTESTÜLETE" díjat adományozta a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének.

Nagy tisztelettel gondolunk az elmúlt 50 év kiemelkedő pedagógusaira:
Dr. Lázár Szabolcsné, Tuka Zsigmond, Sípos Antal, Rengei Miklós, Fekete Sándor, Czeglédi Zoltán, Veress Gabriella, Fekete Sándorné, Szentirmay Zsolt, Papp László, Pintér Istvánné… a teljesség igénye nélkül.


Pedagógiai hitvallásunk
Minden gyermek tehetséges valamiben. Elsődleges feladatunk, hogy ezt felfedezzük és nyitott, elfogadó közeget teremtve segítsük ennek kibontakozását.
Az egyik legfontosabb alapelvünk egymás tisztelete és elfogadása. Hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, mely megfelelő alapot nyújt a közös alkotáshoz. A művészeti iskola tanárai pedagógiai tevékenységükkel, tanulóikkal kialakított őszinte, szeretetteljes emberi kapcsolattal segítik a gyerekek személyiségének és képességeinek kibontakoztatását. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy egy olyan intézményben dolgozhatunk, ahol egy gyermekszerető tantestület több száz növendék művészeti fejlődését segítheti.


A művészeti iskola tantestülete nevében
Kéki-Széplaki Edit igazgató és Bögösné Szász Edit igazgatóhelyettes

GALÉRIA