Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Küldetés

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése.
A keresztyén elmének kell a legjobb elmének lennie, amelyet Krisztus értelme világosít meg, és amely integrálja Isten alapelveit az akadémikus ismerettel.
Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni.
Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan irányító testülettel, igazgatókkal, pedagógusi karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás és az intézmény vezetése során.
Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása
Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához.
A tanítás a következőkre összpontosít:
• A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása
• A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségére
• Minden tantervbe, nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó iskolai tevékenység segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését.
• Felkészítés a szolgálatra
Küldetésünk működés szempontjából hitelesnek lenni.
Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számon kérhetőség következetes mintaképe legyen.
A bibliai értékeket következetes alkalmazása, ahogy az oktatási intézmény:
• Példamutató igényességet mutat az intézmény működési szabályzatának fejlesztésében és a számonkérhetőség terén az igazgatótanács működésében.
• Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeli.
• Az pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeli, ill. ellenőrzi.
• A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tart fenn.
• Etikus, világos és nyílt fejlesztési és stratégiákat dolgoz ki.
• Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz.
• A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képvisel.