Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Pedagógusképzések - TÁMOP 3.1.5-09-A/2

TÁMOP -3.1.5-09/A-2-2010-0067

Pályázat címe: „Innováció a zeneoktatásban Kisújszálláson”

Megvalósítás ideje: 2010. április 8 - 2012. augusztus 31.

A támogatás összege: 7.576.812.-

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület

 

A konstrukció célja:

  • Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára.
  • Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség.
  • A konstrukció célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik.
  • Jelen konstrukcióban az osztálytermi gyakorlaton túl a fejlesztéseket megerősítő, támogató, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogathatók a felsőoktatás rendszerében, melyek olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.
  • A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek.
  • Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése.

A projekt várható eredmény:

Az elvégzendő képzések segítik az oktatás minőségének javulását, támogatják a kompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes implementációját, valamint az intézmény szakmai innovációs tevékenységébe való beépülését, az integrált nevelés céljainak megvalósulását.

Fenntarthatóság

  • Intézményi szervezetfejlesztés és stratégia kialakítása
  • A pedagógus órai munkájába közvetlenül beépíthető megszerezett tudás.
  • Bemutató órák szervezése, tehetséggondozás, kamarai zenélés.
  • Az új végzettség alapján, belső továbbképzés tartása.

 

A TÁMOP-3.1.5 konstrukció keretében az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kisújszállás 7.576.812.- Ft-ot nyert. A konstrukció célkitűzése: az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emelése, a pedagógiai kultúra korszerűsítése. A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.

 

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kisújszállás 2010. április 8. és 2012. augusztus 31. között valósítja meg TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0067, „Innováció a zeneoktatásban Kisújszálláson” című projektjét. A pályázat keretében két, az intézményben tanító pedagógus szakirányú továbbképzése valósul meg.

A projekt keretén belül két pedagógus kolléga továbbképzését kívánjuk támogatni. Széplaki Edit közoktatási vezető szakvizsgát tesz, míg Horváth István szaxofon kiegészítő tanári diplomát kap a főiskola elvégzése után.

A pályázat sikeres előkészítését és megírását Szász Veronika segítette.

 

 

Sikeres vizsgahangverseny

Örömmel számolunk be arról, hogy a Horváth István klarinét-művésztanár, az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusa két féléven keresztül tartó képzésben vett részt a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán klasszikus szaxofon tanári szakon, ahol Puskás Levente klarinét- és szaxofonművész tanár növendéke volt. A továbbtanulás lehetőségét az„Innováció a zeneoktatásban Kisújszálláson” című TÁMOP-3.1.5-09/A-02-2010-0067 számú projektben elnyert támogatás biztosította.

 Horváth István diplomahangversenye 2011. május 11-én volt Debrecenben, ahol bizonyította magas színvonalú szaxofon tudását. Kitartása, a szakma iránti alázata és a továbbfejlődés iránti igénye példaadó minden növendéke számára.

Szász Veronika

Pályázati felelős

2011. június

 

 

Kedves Olvasó!

 

Az Európai Unió jóvoltából, a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0067, „Innováció a zeneoktatásban Kisújszálláson” című pályázat keretében az elmúlt két évben az Alapfokú Művészetoktatási Intézményből két pedagógus tanulhatott tovább felsőoktatási intézményben. Nagy örömünkre szolgál, hogy mindketten igen sikeres eredménnyel végezték el az általuk kiválasztott szakokat 2011 és 2012-ben. Mint ahogyan arról már korábban hírt adtunk, Horváth István szaxofontanári diplomát szerzett a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán, Széplaki Edit pedig kiváló eredménnyel végzett a Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézetben, ahol intézményvezető és középvezető képzésben részesült és pedagógus szakvizsgát tett.

Örömmel látjuk, hogy Horváth István tanár úr szakmai irányításával megkezdődött a kamarazenélés a szaxofonosok körében. Az általa alapított szaxofon kvartett számos fellépésen vesz részt szép eredménnyel. Ez az új szak egyre népszerűbb az intézmény látókörébe került növendékek között is. Széplaki Edit pedig a megszerzett tudását kamatoztatja továbbra is, mint igazgatóhelyettes!

A két végzett pedagógus szeretné a képzések során tanultakat és tapasztaltakat az intézményben folyó munkában kamatoztatni az elkövetkezendő években! További szép eredményeket kívánunk ehhez nekik!

Szász Veronika

pályázati felelős